OFERTA :

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
* zestawienia miesięczne
* zestawienia sprzedaży, zakupów wg stawek VAT
* zestawienia dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych
* deklaracja PIT-5, PIT-5L, ryczałt ewidencjonowany
* deklaracja VAT-7, VAT-7K
* moduły JPK
* elektroniczna wysyłka dokumentów na serwery MF
SYSTEM PŁACE I UMOWY ZLECENIA
* listy płac, listy dodatkowe, zasiłki, urlopy
* umowy zlecenia, o dzieło, autorskie, menedżerskie
* rachunki, przelewy,
* kartoteki pracownicze, zestawienia Zus, Nfz
* deklaracje PIT-4, PIT-11/8B, PIT-40
* transmisja do Programu Płatnika
SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE
* kartoteka środków trwałych, wyposażenia
* naliczanie amortyzacji (liniowe, degresywne, jednorazowe, z 30% umorzeniem w pierwszym roku)

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY
* dowolny plan kont, rejestry dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych
* rozliczenia z kontrahentami
* zestawienia sald i obrotów
* algorytmy automatycznego księgowania dokumentów
* sprawozdania F01
* bilans
* rachunek wyników
* analizy definiowane przez użytkownika
* moduły JPK
* elektroniczna wysyłka dokumentów na serwery MF

 
Copyright 2017 by "MadaSoft"